43920 ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B