43948 ΟΜΑΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΧΑΜΙΝΤ - Πληρωμή για 2024A και 2024B