43969 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B