44088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B