44101 ΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B