44310 ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B