44412 ΜΠΙΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B