44541 ΣΠΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B