44657 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B