44670 ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B