45191 ΣΑΒΒΑΚΗΣ - ΛΑΛΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Η ανανέωση – ενεργοποίηση δελτίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Θα πρέπει να γίνει μεταγραφή σε ενεργό σωματείο.