45429 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B