45466 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΗΣΕΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B