45471 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B