45512 ΛΙΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B