45557 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B