45563 ΚΟΥΝΤΑΡΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B