45573 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B