45828 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B