45843 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B