45854 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B