45908 ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ - Πληρωμή για 2024A και 2024B