45922 ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B