46040 ΑΚΡΙΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B