46193 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B