46394 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B