46441 ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B