46457 ΤΑΝΕΒ - ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B