46619 ΖΕΗΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B