46761 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B