46782 ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B