46876 ΔΙΑΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B