46906 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B