46982 ΒΑΓΓΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B