46986 ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΖΩΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B