47015 ΓΕΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B