47073 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B