47365 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B