47391 ΤΖΙΟΥΡΝΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B