47400 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΦΡΑΙΜ - Πληρωμή για 2023A και 2023B