47461 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B