47514 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B