47547 ΦΟΥΝΤΑΔΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B