47626 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B