47938 ΠΑΡΑΣΧΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B