48114 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - Πληρωμή για 2023A και 2023B