48115 ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ - Πληρωμή για 2023A και 2023B