48204 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΖΩΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B