48245 ΣΕΝΤΟΥΞΗ ΑΣΗΜΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B