48309 ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B